Recap

2017-18 Navy Squash
Navy vs UChicago (Nov 4, 2017)
#14 Navy 9, UChicago 0
Nov 4, 2017 at Chicago, Ill.

Singles competition
1. Michael Kacergis (NAVY) def. Jon Abrams (CHI) 11-9, 11-4, 13-11
2. Jack Lentz (NAVY) def. Hojung Kim (CHI) 11-5, 11-4, 11-7
3. Jack Herold (NAVY) def. Tim Hoang (CHI) 11-3, 11-2, 11-2
4. Senen Ubina (NAVY) def. R. Kadamangudi (CHI) 11-3, 11-3, 11-0
5. Jamie Kjorlien (NAVY) def. Hongzhi Weng (CHI) 11-5, 11-3, 11-4
6. Sam McCartney (NAVY) def. Jay Moden (CHI) 2-11, 11-5, 11-6, 11-7
7. Dylan Sweeney (NAVY) def. Tom Hantzmon (CHI) 11-7, 11-3, 11-4
8. Owen Davis (NAVY) def. Lucas Liang (CHI) 11-4, 11-3, 11-2
9. Greg Hyer (NAVY) def. Reiji Mennet (CHI) 11-5, 11-4, 11-3

Match Notes
Navy 2-1; National ranking #14

Generated on 11/14/17